ZawodyDrukuj

Zapraszamy wszystkich chętnych Kolegów wędkarzy na organizowane przez nasze Koło Zawody o Puchar Zawiercia, które odbędą się na zbiorniku CMC w Zawierciu dnia 25.09.2021 r.
Zapisy przyjmuje skarbnik Koła.


Zarząd Koła

SprzątanieDrukuj

Zarząd Koła informuje wszystkich zainteresowanych Kolegów członków naszego koło , że w ramach dobrowolnych prac na rzecz koła odbędzie się jesienne sprzątanie brzegów wokół naszych zbiorników.
W dniu 18.09.2021 r będzie to zbiornik Dzibice, zbiórka o godz. 7.00, a w dniu 09.10.2021r spotykamy się na zbiorniku Ciągowice również o godz. 7.00


Zarząd Koła 66 SM Zawiercie

Zawody nocneDrukuj

Informujemy wszystkich zainteresowanych że zawody nocne odbędą się 3 - 4.07.2021. Zbiórka o godzinie 18.00. Zapisy u Skarbnika Koła.
Zapraszamy
Zarząd Koła 66 SM Zawiercie

Zawody gruntoweDrukuj

Informujemy wszystkich zainteresowanych Kolegów że zawody gruntowe koła odbędą się 30.05.2021 r.
Zapisy u Skarbnika Koła.

Zawody o Mistrzostwo KołaDrukuj

Informujemy, że zawody spławikowe o Mistrzostwo Koła odbędą się w sobotę 22.05.2021.
Zapisy u Skarbnika Koła.
Zapraszamy.

Wesołych ŚwiątDrukuj

archiwum 2020

WiadomościDrukuj

archiwum 2020Informujemy wszystkich Kolegów członków naszego koła że w dniu 20.03.2021 to jest w sobotę o godzinie 8.00 odbędzie się wiosenne porządkowanie brzegów zbiornika Ciągowice.
W dniu 27.03.2021 sprzątanie odbędzie się na zbiorniku Dzibice, zbiórka tradycyjnie o godzinie 8.00.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Zarząd Koła

AktualnościDrukuj

archiwum 2020Zarząd Koła informuje że do czasu przeprowadzenia wyborów pełniącym obowiązki Prezesa Koła 66 SM Zawiercie został kolega Tomasz Dudek

Wesołych ŚwiątDrukuj

archiwum 2020

Zawody SSR 2020Drukuj

archiwum 2020


Przedstawiamy fotorelację z Zawodów

Galeria fotografii

KOMUNIKAT NR 22/2020Drukuj

archiwum 2020KOMUNIKAT NR 22/2020
(do użytku wewnętrznego, zapoznać z treścią wszystkich działaczy koła)

I SPRAWY ORGANIZACYJNE
Nawiązując do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658 i 673) w § 16 w ust. 1 pkt 1 nie przedłużono terminu zakazu przemieszczania się osób przebywających na terenie Polski obowiązującego do 19 kwietnia 2020 r., tym samym wędkarze będą mieli możliwość uprawiania amatorskiego połowu ryb na wszystkich wodach udostępnionych do wędkowania przez uprawnionego do rybactwa.
W związku z powyższym, że nie przedłużono zakazu swobodnego przemieszczania się osób przebywających na terenie kraju odwołuje się częściowe zawieszenie przyjmowania składek członkowskich w siedzibach kół, (tam gdzie jest to możliwe) o czym należy poinformować swoich członków za pośrednictwem stron internetowych kół, tablicach ogłoszeń i innych możliwych formach pozwalających na dotarcie do jak najliczniejszej rzeszy wędkarskiej.
Jednocześnie przypominamy, że przy sprzedaży składek członkowskich i przyjmowaniu opłat na rzecz Związku należy zachować szczególne zasady bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. W pomieszczeniu siedziby koła nie może przebywać więcej niż 3 osoby, (tak jak to jest w sklepach o powierzchni do 100 m2) w tym skarbnik i osoba zapewniająca bezpieczeństwo przyjmującego składki członkowskie oddalona co najmniej od skarbnika 2 metry oraz wędkarz uiszczający składki. Skarbnik i osoba zapewniająca bezpieczeństwo obowiązkowo musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki. Pomieszczenie musi być zaopatrzone w płyny dezynfekujące, którymi należy odkażać każdorazowo klamki drzwi i ewentualne poręcze. Do pomieszczenia może być wpuszczona tylko jedna osoba, która także musi być zaopatrzona w maseczkę i rękawiczki. Pozostałe osoby, które ewentualnie będą oczekiwać na swoją kolejkę muszą przebywać na zewnątrz z zachowaniem co najmniej 2 m odległość między sobą.
Pełny komunikat zawierający informację sekretariatu Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie możliwości uprawiania amatorskiego połowu ryb znajduje się na stronie internetowej okręgu. Komunikat ten koła mogą również zamieścić na stronach internetowych kół.

Prezes ZO Mirosław Iwański