Otwarcie łowisk od 20 kwietnia 2020Drukuj

archiwum 2020W związku z ogłoszonym w dniu 16 kwietnia 2020 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, że z dniem 20 kwietnia 2020 łowiska zostaną otwarte.
Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone i będą obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich jak zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od innych osób (min. 2 m).

KOMUNIKATDrukuj

archiwum 2020Zarząd Koła podjął decyzję o zamknięciu łowisk licencyjnych Dzibice i Ciągowice do odwołania w związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących ochrony przed zakażeniem wirusem COVID-19.

Zarząd Koła

Zawieszenie przyjmowania składekDrukuj

archiwum 2020Z uwagi na wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z dnia 24 marca 2020 r. poz . 522)
zawiesza się, przyjmowanie składek w kołach i okręgu do 11 kwietnia 2020 r.

OGŁOSZENIEDrukuj

archiwum 2020


Okręg PZW Katowice opublikował oficjalne stanowisko w związku z zagrożeniem COVID-19 .W związku z wprowadzonym od dnia 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. ograniczeniami w swobodnym poruszaniu się (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii) oraz licznymi zapytaniami kierowanymi do Biura Zarządu Głównego w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania na wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski informujemy:

1. Obecnie Polski Związek Wędkarski nie przewiduje wprowadzenia ogólnopolskiego zakazu wędkowania na wodach ogólnodostępnych będących w użytkowaniu PZW. W poszczególnych przypadkach taki zakaz może odnosić się do łowisk specjalnych lub wynikać ze szczegółowych przepisów prawa miejscowego np. zarządzenia wojewody.

2. Wprowadzone zostały ograniczenia w przemieszczaniu się. W § 3a. ust. 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, zawarto szczegółowy zapis:

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.”

Zawsze aktualne informacje można znaleźć na portalu PZW Katowice

Zarząd Koła

Łowisko DzibiceDrukuj

archiwum 2020Zarząd koła informuje że łowisko Dzibice nr 108 jest otwarte cało rocznie. Zamknięcie łowiska będzie następowało po zarybieniu jesiennym na dwa tygodnie i po zarybieniu wiosennym na jeden tydzień o czym będziemy informować w osobnych komunikatach

ZawodyDrukuj

archiwum 2020Zarząd Koła informuje o ustalonych terminach zawodów wędkarskich które będą się odbywać na Łowiskach naszego koła. Zainteresowani mogą się zapoznać z terminami w Kalendarium zawodów

Prace na rzecz Koła 66Drukuj

archiwum 2020Informujemy wszystkich zainteresowanych kolegów że 21.03.2020 r odbędzie się dodatkowe sprzątanie przed sezonem na zbiorniku Dzibice. Zapraszamy chętnych na godz. 8.00

Zarząd Koła

Prace na rzecz PZWDrukuj

archiwum 2020Zarząd Koła 66 informuje wszystkich zainteresowanych kolegów wędkarzy o ustaleniu terminów w jakich będzie się odbywało wykonanie prac na rzecz PZW.
14.03.2020
23.05.2020
08.08.2020
17.09.2020
Zainteresowanych kolegów prosimy o kontakt z Gospodarzem Koła

Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 66Drukuj

archiwum 2019

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 66 odbędzie się 14.12.2019 w klubie RELAX.
Pierwszy termin zebrania godzina 9 : 00, drugi termin godzina 9 : 15
Serdecznie zapraszamy.
Zarząd Koła

Zawody PodlodoweDrukuj

archiwum 2019


Przedstawiamy fotorelację z Zawodów

Galeria fotografii

OgłoszenieDrukuj

archiwum 2019Zarząd koła informuje o ustalonych terminach wykonywania dobrowolnych prac na rzecz koła w 2019 roku.

Ciągowice : 26.01 2019 r

Dzibice : 30.03.2019 r
25.05.2019 r
03.08.2019 r
28.09.2019 r
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Gospodarzem Koła.

Informujemy jednocześnie, że otwarcie łowiska nr 108 Dzibice zbiornik Duży nastąpi 31.03.2019 r