Po zawodachDrukuj

archiwum 2012Dugo oczekiwane i wielokrotnie odkadane Zawody Podlodowe Rejonu Pierwszego udao si rozegra 3 marca 2012 na zbiorniku "Cigowice".
Zawody przy piknej pogodzie rozpoczy si zgodnie z planem o godzinie 8.30 i trway bez zakce do 11.30.
Fotografie z zawodw mona zobaczy w galerii.

Spoeczna Stra RybackaDrukuj

archiwum 201225 lutego 2012 czonkowie Spoecznej Stray Rybackiej naszego Koa wraz z Pastwow Stra Ryback okrgu Czstochowa przeprowadzili kontrol na zbiorniku "Dzibice".
W wyniku kontroli naoono jeden mandat za wdkowanie niezgodne z regulaminem.

Zebranie Rejonu PierwszegoDrukuj

archiwum 2012
Nasze Koo miao przyjemno zorganizowania zebrania Prezesw Rejonu Pierwszego. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni gocie: Prezes SM Zawiercie pan Stanisaw Sok, Dyrektor Okrgu Katowice pan Janusz Zaczyski, skarbnik Okrgu Czstochowskiego pan Edward Kosowski.
Na zebraniu zgoszono wolne wnioski do rozpatrzenia przez Zarzd Okrgu Katowice.
Podzikowania dla Spdzielni Mieszkaniowej Zawiercie za udostpnienie lokalu.
Wicej zdj w galerii.

Zawody podlodowe 2012Drukuj

archiwum 2012Ze wzgldu na panujce warunki atmosferyczne zawody odwoane. Nowy termin zawodw zostanie ogoszony na zebraniu Rejonu Pierwszego.
Zawody odbd si 03.03.2012
Mapa dojazdu

Napowietrzanie wodyDrukuj

archiwum 201211 lutego 2012 wdkarze z naszego Koa przy pomocy Ochotniczej Stray Poarnej z Cigowic zapobiegali zjawisku przyduchy. Wycito w lodzie kilka otworw i zamontowano pomp z wem straackim w celu przepompowania wody z jednego otworu do drugiego.
Wszystko to w celu napowietrzenia wody. Przez powstae otwory bdzie take dopywao wiato stwarzajc warunki do fotosyntezy.
Dzikujemy Ochotniczej Stray Poarnej z Cigowic.

Wreszcie przymrozioDrukuj

archiwum 2012Nadeszo dugo oczekiwane ochodzenie. Od kilku dni temperatura powietrza utrzymuje si znacznie poniej zera, dlatego grubo lodu na zbiornikach i jeziorach zwiksza si z dnia na dzie. Poniewa wdkarstwo podlodowe zyskuje coraz wiksz popularno ciesz si wdkarze, ktrzy takie wdkowanie szczeglnie ceni.
Pamitajcie jednak o podstawowych zasadach bezpieczestwa.

W Nowym RokuDrukuj

archiwum 2012Spokojnych wd - tych w yciu osobistym i w realizacji wdkarskich dokona.
Wszystkiego co najlepsze i wieeeeelkich okazw :)

Spotkanie opatkoweDrukuj

archiwum 201222 grudnia 2011 czonkowie Koa nr 66 w Zawierciu spotkali si na tradycyjnym "opatku".
Czonkowie Koa yczyli sobie wzajemnie samych sukcesw nad wod, a czas upyn mio podczas rozmw na "wdkarskie" tematy.

Walne Zgromadzenie KoaDrukuj

archiwum 2012W dniu 18 grudnia 2011 zostao powoane Koo nr 66 w Zawierciu. Powstao ono z poczenia k nr 66 i 73 w obecnoci przedstawiciela Polskiego Zwizku Wdkarskiego.
Celem zebrania byo podsumowanie 2011 roku oraz przedstawienie planu pracy Zarzdu Koa nr 66 na rok 2012, a take zapoznanie zabranych z planem finansowym na biecy rok.
W dyskusji poruszono wiele problemw, w tym zwizanych z kusownictwem, czystoci wd, wymiarem ochronnym ryb i zarybianiem oraz przestrzeganiem obowizujcych przepisw.