Walne Zebranie Koa
Dodane przez admin dnia 15.12.2014 22:11
Informujemy wszystkich wdkarzy, e walne zebranie Koa nr 66 S.M. Zawiercie odbo si w dniu 13 grudnia 2014 w klubie RELAX w drugim terminie to jest o godz. 9.15. W zebraniu uczestniczyo 26 czonkw naszego koa oraz przybyli zaproszeni gocie Sekretarz Okrgu PZW Katowice Mirosaw Winiarski oraz Skarbnik Okrgu PZW Czstochowa Edward Kosowski
Sekretarz odczyta protok z poprzedniego zebrania oraz sprawozdanie z pracy zarzdu koa za rok 2014 ktre zostay przyjte jednogonie. Zatwierdzono plan dziaania zarzdu koa oraz budetu koa na rok 2015.
Sekretarz Okrgu PZW Katowice Winiarski Mirosaw omwi zmiany w zasadach wdkowania na wodach Okrgu Katowice jakie bd obowizyway w 2015 roku oraz przedstawi propozycje zmian regulaminu na 2016 jakie maj by dyskutowane przez Zarzd Okrgu.
Dzikujemy S.M.Zawiercie za udostpnienie lokalu.
Zarzd Koa
Fotki