Regulamin na 2022 r.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Okręgu Katowice uchwałą ZO nr 63/2017 z dnia 27.10.2017 r.

REGULAMIN ŁOWISKA LICENCYJNEGO DZIBICE nr 108I . Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

łowisko licencyjne „Dzibice” nr 108 stanowią stawy: Duźy o powierzchni 9,58 ha i Mały o powierzchni 2,23 ha. łowisko zlokalizowane jest w gminie Kroczyce, powiat Zawiercie (zjazd w Kroczycach z drogi nr 78 w ul. Batalionów Chłopskich a następnie ul. Wierzbową w kierunku m.Dzibice). Łowisko jest typu mieszanego.

II . Gospodarz łowiska:

Gospodarzem łowiska licencyjnego „Dzibice” nr 108 jest Koło PZW nr 66 Spódzielnia Mieszkaniowa Zawiercie z siedzibą w Zawierciu, ul. Mostowa 1.

III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

1. Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą członkowską, po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku Dzibice nr 108” na dany rok kalendarzowy.
2. Ogranicza się ilość wędkujących na w/w łowisku do 85 osób.
3. Decyzję o wydaniu zezwolenia podejmuje zarząd koła zgodnie z umową użyczenia (§ 2. pkt.3 umowy użyczenia).
4. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Po złowieniu ryby i włożeniu jej do siatki należy natychmiast wpisać ją do rejestru połowu, przed ponownym zarzuceniem wędki do wody.
5. Rejestr złowionych ryb oraz instrukcja jego prowadzenia znajduje się w Zezwoleniu.
6. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie z brzegu.
7. Na łowisku obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi metodami.
8. Wędkarz ma obowiązek utrzymać swoje stanowisko w czystości bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem wędkowania.
9. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody w uza- sadnionych przypadkach oraz na czas zarybień i organizowania zawodów wędkarskich ( terminy zamknięcia łowiska będą podane w siedzibie koła, na tablicy ogłoszeń na ło- wisku i stronie internetowej koła www.pzwzawiercie.pl)
10. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w RAPR. Kontrolujący ma prawo do zatrzymania pojazdu na terenie zbiorników wchodzących w skład łowiska licencyjnego „Dzibice” nr 108 i skontro- lować rejestr oraz ilość złowionych ryb.
11. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego Dzibice nr 108 może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania, a także odmowę jego sprzedaży w roku następnym.


IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:

1. Zezwolenie można zakupić w siedzibie Koła nr 66 SM Zawiercie w Zawierciu przy ul. Mostowej 1 jn.:
- w miesiącach od stycznia do końca maja w każdy czwartek w godz. 16:00-18:00
- w pozostałych miesiącach – w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 16:00-18:00.
2. Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi : - 300,- zł opłata normalna dla członka PZW, 50% zniżki dla członka uczestnika upoważniająca do połowu 40 szt. łącznie następujących gatunków ryb: karp, amur, lin, szczupak, sandacz, sum.
3. Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych.
4. Istnieje możliwość wykupienia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i zdaniu poprzedniego Zezwolenia.

V. Godziny otwarcia łowiska:

Łowisko licencyjne „Dzibice” nr 108 zbiornik „Duży” i zbiornik „Mały” jest łowiskiem całorocznym cołodobowym, na zbiorniku „Małym” dozwolone jest wędkowanie na dwie wędki metodą spławikową VI Postanowienia szczegółowe: 1. Wymiary ochronne, okresy ochronne oraz limity połowu ryb zgodnie z RAPR. 2. Odłowienie 2 sztuk łącznie - karpia,amura,szczupaka,sandacza kończy wędkowanie w danym dniu 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd Główny PZW. 4. Regulamin zatwierdzony uchwałą nr 63/2017 Prezydium Zarządu Okręgu
__________________________________________________________________________

REGULAMIN ŁOWISKA LICENCYJNEGO nr 115 "DŁUGI"I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

Łowisko licencyjne nr 115 „Długi” o pow. 1,02 ha zlokalizowane jest w gminie Ciągowice, powiat Zawiercie Łowisko jest typu mieszanego.

II - Gospodarzem łowiska licencyjnego „DŁUGI” nr 115 jest Koło PZW nr 66 S.M. Zawiercie z siedzibą w Zawierciu, ul. Mostowa 1.

III - Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących
1. Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą członkowską, po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku Długi nr 115” na dany rok.
. 2. Ogranicza się ilość wędkujących na w/w łowisku do 55 osób.
3. Decyzję o wydaniu zezwolenia podejmuje zarząd koła zgodnie z umową użyczenia (§ 2. pkt.3 umowy użyczenia).
4. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Po złowieniu ryby i włożeniu jej do siatki należy natychmiast wpisać ją do rejestru połowu, przed ponownym zarzuceniem wędki do wody.
5. Rejestr złowionych ryb oraz instrukcja jego prowadzenia znajduje się w Zezwoleniu.
6. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie z brzegu.
7. Na łowisku obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt
8. Wędkarz ma obowiązek utrzymać swoje stanowisko w czystości bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem wędkowania.
9. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody w uzasadnionych przypadkach oraz na czas zarybień i organizowania zawodów wędkarskich terminy zamknięcia łowiska będą podane w siedzibie koła, na tablicy ogłoszeń na łowisku i stronie internetowej koła www.pzwzawiercie.pl
10. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w RAPR. Kontrolujący ma prawo do zatrzymania pojazdu na terenie zbiorników wchodzących w skład łowiska licencyjnego „Długi” nr 115 i skontrolować rejestr oraz ilość złowionych ryb.
11. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego Długi nr 115" może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania, a także odmowę jego sprzedaży w roku następnym.
IV Zasady wydawania zezwoleń, wysokość opłat za wędkowanie

1. Zezwolenie można zakupić w siedzibie Koła nr 66 SM Zawiercie w Zawierciu przy ul. Mostowej 1
- w miesiącach od stycznia do końca maja w każdy czwartek w godz. 16:00-18:00
- w pozostałych miesiącach – w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 16:00-18:00.
2. Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi : 200 - zł, dla członka uczestnika 50% zniżki tj 100 - zł.
Zezwolenie upoważnia do odłowienia 40 szt. łącznie następujących gatunków ryb: karp, amur, lin, szczupak, sandacz, sum.
3. Istnieje możliwość wykupienia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i zdaniu poprzedniego Zezwolenia.
V Godziny otwarcia łowiska:

Łowisko licencyjne nr 115 „Długi” jest łowiskiem całorocznym i całodobowym.

VI Postanowienia szczegółowe:

1. Wymiary ochronne, okresy ochronne oraz limity połowu ryb – zgodnie z RAPR.
2. Odłowienie 2 sztuk łącznie - karpia,amura,szczupaka,sandacza kończy wędkowanie w danym dniu
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd Główny PZW.
4. Regulamin zatwierdzony uchwałą nr 64/2017 Prezydium Zarządu Okręgu