Regulamin na 2018 r.

Regulamin zatwierdzony przez Zarzd Okrgu Katowice uchwa ZO nr 63/2017 z dnia 27.10.2017 r.

REGULAMIN OWISKA LICENCYJNEGO DZIBICE nr 108I . Lokalizacja oraz kategoria i typ owiska:

owisko licencyjne „Dzibice” nr 108 stanowi stawy: Duy o powierzchni 9,58 ha i May o powierzchni 2,23 ha. owisko zlokalizowane jest w gminie Kroczyce, powiat Zawiercie (zjazd w Kroczycach z drogi nr 78 w ul. Batalionw Chopskich a nastpnie ul. Wierzbow w kierunku m.Dzibice). owisko jest typu mieszanego.

II . Gospodarz owiska:

Gospodarzem owiska licencyjnego „Dzibice” nr 108 jest Koo PZW nr 66 Spdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie z siedzib w Zawierciu, ul. Mostowa 1.

III. Zasady wdkowania i zachowania si wdkujcych w obrbie owiska:

1. Prawo do wdkowania na w/w owisku maj czonkowie PZW z aktualn opat czonkowsk, po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski pow ryb wdk na zbiorniku Dzibice nr 108” na dany rok kalendarzowy.
2. Ogranicza si ilo sprzedawanych zezwole na w/w owisko dla 85 osb.
3. Decyzj o wydaniu zezwolenia podejmuje zarzd koa zgodnie z umow uyczenia ( 2. pkt.3 umowy uyczenia).
4. Rejestracja zowionych ryb jest obowizkowa. Po zowieniu ryby i woeniu jej do siatki naley natychmiast wpisa j do rejestru poowu, przed ponownym zarzuceniem wdki do wody.
5. Rejestr zowionych ryb oraz instrukcja jego prowadzenia znajduje si w Zezwoleniu.
6. Wdkowanie na owisku dozwolone jest wycznie z brzegu.
7. Na owisku obowizuje zakaz wywoenia zant i przynt wszelkimi metodami.
8. Wdkarz ma obowizek utrzyma swoje stanowisko w czystoci bez wzgldu na stan jaki zasta przed rozpoczciem wdkowania.
9. Zarzd Koa upowaniony jest do cakowitego lub czciowego zamknicia wody w uzasadnionych przypadkach oraz na czas zarybie i organizowania zawodw wdkarskich ( terminy zamknicia owiska bd podane w siedzibie koa, na tablicy ogosze na owisku i stronie internetowej koa www.pzwzawiercie.pl).
10. Wdkarz owicy ryby ma obowizek podda si kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w RAPR. Kontrolujcy ma prawo do zatrzymania pojazdu na terenie zbiornikw wchodzcych w skad owiska licencyjnego „Dzibice” nr 108 i skontrolowa rejestr oraz ilo zowionych ryb.
11. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie owiska licencyjnego Dzibice nr 108 moe spowodowa zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztw jego pozyskania, a take odmow jego sprzeday w roku nastpnym.

IV. Zasady wydawania zezwole oraz wysoko opat za wdkowanie:

1. Zezwolenie mona zakupi w siedzibie Koa nr 66 SM Zawiercie w Zawierciu przy ul. Mostowej 1:
- w miesicach od stycznia do koca maja w kady czwartek w godz. 16.00-18.00
- w pozostaych miesicach – w kady pierwszy pitek miesica w godz. 16.00-18.00.
2. Wysoko opaty za zezwolenie wynosi :
- 260,00 z opata normalna dla czonka PZW upowaniajca do poowu 40 szt. cznie nastpujcych gatunkw ryb: karp, amur, lin, szczupak, sandacz, sum.
- 130,00 z opata dla czonka uczestnika PZW upowaniajca do poowu 40 szt. cznie nastpujcych gatunkw ryb: karp, amur, lin, szczupak, sandacz, sum.
3. Koo nie prowadzi sprzeday zezwole okresowych.
4. Istnieje moliwo wykupienia nastpnego zezwolenia po wykorzystaniu limitu i zdaniu poprzedniego zezwolenia.

V. Godziny otwarcia owiska:

Wdkowanie na owisku licencyjnym „Dzibice” nr 108 dozwolone jest:
- zbiornik „Duy” – w miesicach od stycznia do koca maja 2 dni w tygodniu oraz niedziele i wita od witu do zmierzchu,
- w czerwcu 2 dni w tygodniu oraz niedziele i wita rwnie w porze nocnej,
- od lipca codziennie i przez ca dob.
- zbiornik „May” – codziennie od witu do zmierzchu.
- dopuszcza si pow z lodu codziennie od witu do zmierzchu.

VI. Postanowienia szczegowe:

1. W danym dniu pow ryb dozwolony jest wycznie na jednym wybranym zbiorniku.
2. Wprowadza si wymiary ochronne ryb: - amur do 40 cm
- leszcz do 30 cm
3. Wymiary ochronne pozostaych ryb – zgodnie z RAPR.
4. Obowizuj nastpujce dobowe (0:00-24:00) limity ilociowe ryb do zabrania cznie z obu owisk:
- karp, amur – cznie 2 szt.
- lin – 4 szt.
- kara – 4 szt.
- szczupak, sandacz – cznie 2 szt.
- leszcz – 4 szt.
- ja – 2 szt.
- sum̵ 1 szt
5. czny limit dobowy w/w gatunkw na obu zbiornikach – 10 szt.
6. Zowienie limitu dobowego karpia, amura, szczupaka, sandacza (cznie 2 szt.) koczy wdkowanie w danym dniu.
7. Limity pozostaych ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Poowu Ryb (RAPR).
8. Obowizuje okres ochronny dla leszcza w okresie od 01 stycznia do 30 maja.
9. Okresy ochronne pozostaych gatunkw – zgodnie z RAPR.
10. Wdkowanie na zb. „Maym” dozwolone jest tylko na jedn wdk metod spawikow przy czym obcienie zestawu nie moe przekracza wypornoci spawika lub metod spinningow.
11. Pow na ywca, martw rybk lub jej czci dozwolony jest od 01 czerwca.

VII. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowizuj przepisy zawarte w Regulaminie Amatorskiego Poowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarzd Gwny PZW.

Regulamin obowizuje od dnia 01.01.2018 r.__________________________________________________________________________

Regulamin zatwierdzony przez Zarzd Okrgu Katowice uchwa ZO nr 64/2017 z dnia 27.10.2017 r.REGULAMIN OWISKA LICENCYJNEGO nr 115 "DUGI"I. Lokalizacja oraz kategoria i typ owiska:

owisko licencyjne nr 115 "Dugi" o powierzchni 1,02 ha zlokalizowane jest w gminie Cigowice, powiat Zawiercie (zjazd w Cigowicach z drogi
wojewdzkiej nr 796 w ul. Nadziei a nastpnie ok.1200 m ul. Sienkiewicza).
owisko jest typu mieszanego.

II. Gospodarz owiska:

Gospodarzem owiska licencyjnego nr 115 "Dugi" jest Koo PZW nr 66 Spdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie z siedzib w Zawierciu, ul. Mostowa 1.

III. Zasady wdkowania i zachowania si wdkujcych w obrbie owiska:

1. Prawo do wdkowania na w/w owisku maj czonkowie PZW z aktualn opat czonkowsk, po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski pow ryb wdk na zbiorniku Dugi i Szklarnia nr 115” na dany rok kalendarzowy.
2. Ogranicza si ilo sprzedawanych zezwole na w/w owisko dla 55 osb.
3. Rejestracja zowionych ryb jest obowizkowa. Po zowieniu ryby i woeniu jej do siatki naley natychmiast wpisa j do rejestru poowu, przed ponownym zarzuceniem wdki do wody.
4. Rejestr zowionych ryb oraz instrukcja jego prowadzenia znajduje si w Zezwoleniu.
5. Wdkowanie na owisku dozwolone jest wycznie z brzegu.
6. Na owisku obowizuje zakaz wywoenia zant i przynt wszelkimi metodami.
7. Na owisku obowizuje zakaz poowu na ywca.
8. Wdkarz ma obowizek utrzyma swoje stanowisko w czystoci bez wzgldu na stan jaki zasta przed rozpoczciem wdkowania.
9. Zarzd Koa upowaniony jest do cakowitego lub czciowego zamknicia wody w uzasadnionych przypadkach oraz na czas zarybie i organizowania zawodw wdkarskich (terminy zamknicia owiska bd podane w siedzibie koa, na tablicy ogosze na owisku i stronie internetowej koa www.pzwzawiercie.pl)
10. Wdkarz owicy ryby ma obowizek podda si kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w RAPR. Kontrolujcy ma prawo do zatrzymania pojazdu na terenie zbiornikw wchodzcych w skad owiska licencyjnego „Dugi i Szklarnia” nr 115 i skontrolowa rejestr oraz ilo zowionych ryb.
11. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie owiska licencyjnego Dugi i Szklarnia
nr 115 moe spowodowa zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztw jego pozyskania, a take odmow jego sprzeday w roku nastpnym.

IV. Zasady wydawania zezwole oraz wysoko opat za wdkowanie:

1. Zezwolenie mona zakupi w siedzibie Koa SM Zawiercie w Zawierciu przy ul. Mostowej 1:
- w miesicach od stycznia do koca maja w kady czwartek w godz. 16.00 -18.00
- w pozostaych miesicach – w kady pierwszy pitek miesica w godz. 16.00 -18.00.
2. Wysoko opaty dla czonka PZW za Zezwolenie wynosi :
- 160,- z upowaniajca do poowu 40 szt. cznie nastpujcych gatunkw ryb:
karp, amur, lin, szczupak, sandacz, sum.
3. Koo nie prowadzi sprzeday zezwole okresowych.
4. Istnieje moliwo wykupienia nastpnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i zdaniu poprzedniego Zezwolenia.

V. Godziny otwarcia owiska:

owisko licencyjne „Dugi i Szklarnia” nr 115 jest owiskiem caorocznym i caodobowym.

VI. Postanowienia szczegowe:

1. Wprowadza si wymiary ochronne ryb: - amur do 40 cm
2. Wymiary ochronne pozostaych ryb – zgodnie z RAPR.
3. Obowizuj nastpujce dobowe (000-2400) limity ilociowe ryb do zabrania cznie z obu owisk:
- karp, amur – cznie 2 szt.
- lin – 4 szt.
- kara – 8 szt.
- szczupak, sandacz – cznie 2 szt.
- leszcz powyej 40 cm – 3 szt.
- leszcz do 40 cm – 5 szt.
4. czny limit dobowy w/w gatunkw na obu zbiornikach – 10 szt.
5. Zowienie limitu dobowego ryb gat. karp, amur, szczupak, sandacz (cznie 2 szt.) koczy wdkowanie w danym dniu.
6. Limity pozostaych ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Poowu Ryb (RAPR).
7. Obowizuje okres ochronny dla leszcza w okresie od 01 stycznia do 30 maja.

8. Okresy ochronne ryb – zgodnie z RAPR.

VII. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowizuj przepisy zawarte w Regulaminie Amatorskiego Poowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarzd Gwny PZW.

Regulamin obowizuje od dnia 01.01.2018 r
Brak komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.